Vildkatten

Vildkatten är som benämningen tyder på, ett kattdjur. En alldeles egen art, skild från tamkatten som stammar från falbkatten. Även om en tamkatt skulle komma att bli förvildad är det fortfarande inte fråga om samma art som vildkatten. Falbkatten anses dock vara en underart till den afrikanska vildkatten.

 

Underarter & huvudgrupper
Vildkatterna är uppdelade i underarter som ingår i tre huvudgrupper, den Afrikanska som redan nämnts och de Europeiska och Asiatiska underarterna.

Som den här gruppindelningen indikerar så förekommer vildkatten i stora delar av Europa, västra Asien och Afrika. Den förekommer inte i Skandinavien, inte heller under historisk tid.

 

Ett smygande rovdjur
Vildkatten är även den, i likhet med tamkatten, ett smygande rovdjur. Till vildkattens byten hör mest gnagare eller andra små däggdjur. De fångar även fåglar, kräldjur, groddjur och insekter. Det kan hända att vildkatten, om än i sällsynta fall, jagar större djur som harar eller unga antiloper.

Till skillnad från tamkatten är vildkatten skygg. Den undviker att komma för nära människan.Vildkatten 1

 

Hårlag
Vildkatterna från de olika huvudgrupperna har olika hårlag. De afrikanska underarterna har en sandfärgad päls och de har randiga ben. Pälsen på baksidan av öronen är rödaktig. Kännetecknande för de asiatiska underarterna är att de har en blek grågul päls med fläckar. Europeiska vildkatternas päls liknar tamkattens tabbymönster, fast de har yviga svansar, vita kinder och halsar.

 

En blir fler
I varmare klimat kan vildkatten föröka sig under hela året. Trots det tycks de endast få en kull om tre till upp till åtta ungar per år. I kallare klimat parar de sig runt februari och mars. Efter 60 till 70 dagar efter parningen ser en ny kull dagens ljus.

 

Vildkatt på menyn
I Australien har man problem med det ständigt ökande vildkattsbeståndet. Mycket beroende på att vildkatter inte har några naturliga fiender då katten kom till kontinenten så sent som under 1800-talet.

Vildkatterna ses som skadedjur då de bland annat jagar små husdjur. I Alice Springs har man löst problemet genom att sätta upp vildkatt på menyn. Dock inte utan att djurrättsaktivister reagerade starkt.

Köttet användes till en köttgryta och sades smaka som en blandning mellan kanin och kyckling. Någon som önskar beställa?