Sommarkatten

Inget debatteras så intensivt varje sommar som just frågan om sommarkatter. Trots det är sommarkatten endast ett begrepp. En kvarleva från den tid då intet ont anande barn fick en kattunge till sommaren under vistelsen på landstället. En katt som sedan lämnades åt sitt öde då man stängde landstället för säsongen.

Numera är det huskatten i det permanenta hemmet som dumpas i något villaområde med förmodad närd förhoppning om att någon vänlig själ förbarmar sig och ger den färskt vatten matar den.

Oavsett anledning så verkar en del kattägare tycka att det är helt i sin ordning att överge sitt husdjur till sommaren. En del tycks inte ha några samvetsbetänkligheter som helst då de lämnar katten att långsamt dö av uttorkning och svält – i en stängd kattbur utställd i skogen.

 

Katthem
En del kattägare, som ändå tycks bryr sig något om sin huskatt, lämnar in dem på katthem. Ofta med motiveringen att de är allergiska. Märkligt nog ser katthemmen en topp just under sommarmånaderna.

Personal på katthem kan vara betjänta av att ha någon slags profilkläder, så som tröjor med tryck, som gör att besökare lätt kan identifiera vilka som tillhör personalen.

 

Olika anledningar till att överge sin katt
Förmodligen finns det en mängd olika anledningar till att en kattägare överger sin huskatt. Måhända ska man åka på semester och har då inte lyckats ordna med en kattvakt. Kanske har man inte råd att både unna sig en semesterresa och hysa in katten på ett kattpensionat. Fjolårets kattunge har blivit könsmogen och ägaren väljer att dumpa katten hellre än att betala för, och låta en veterinär utföra sterilisering/kastrering. Man har kanske blivit överraskad av att katten helt plötsligt väntar ungar…Sommarkatten 2

 

Ett stort ansvar att skaffa husdjur
Att skaffa en katt eller ett annat husdjur är att ta på sig ansvaret för just sitt djurs välfärd. Det bör finnas påföljden då man missköter sitt djur och därmed inte tar ett sådant ansvar. Det föreligger förslag på att djurskyddslagen ska kompletteras med en förbudsparagraf om att överge husdjur. Inte en dag för tidigt.

 

Låt sterilisera eller kastrera ditt husdjur
Många känner inte till att en katthona kan få ungar redan vid sex månaders ålder. En fertil katt kan få upp till tre kullar med upp till 7-8 ungar i varje kull, per år. En enda katt kan föda 120 katter under sitt liv. Lägg därtill alla osteriliserade hankatter som uppvaktar mer än en honkatt. Innekatter kan löpa när som helst på året och de som vistas ute, löper normalt under tidig vår och sensommar.

Mot bakgrund av det kan man få en bild av att det för varje omhändertagen katt kan finnas mer än tio övergivna.

Du som skaffar husdjur enbart som sällskap, låt sterilisera eller helst kastrera ditt djur. Gäller även hundar och kaniner. På så sätt minimerar du risken för slagsmål och att ditt djur får smittosamma sjukdomar.