Kattallergi

Hur söt den lilla kattungen än är, så är det alltid en god sak att kontrollera om man är allergisk mot pälsdjur – innan man köper en. Det är dessutom ofta mycket svårt att få lämna tillbaks en kattunge man köpt. Omplacering brukar vara svårt. Inte vill man vara ansvarig för att en katt avlivas på grund av allergi. Det är vare sig etiskt eller särskilt rättvist mot ett oskyldigt djur.

 

Utveckling av pälsdjursallergi
Det är i barn- och ungdomsåren som risken är störst att utveckla pälsdjursallergi. Störst risk att vara allergisk mot katter, men även andra pälsdjur, har den som har föräldrar och/eller syskon som är allergiska. Vi löper dessutom 50 procents högre risk att utveckla kattallergi än annan typ av pälsallergi på grund av att kattens allergen är ganska starkt. I Sverige är det en av tio som utvecklar just kattallergi. Det är fullständigt möjligt att ha en dold kattallergi som visar sig tydligt då man kommer i närmare kontakt med katter.

 

Symtom
Till de absolut vanligaste symtomen på katt- och pälsdjursallergi hör allt från rinnsnuva till nysningar, svullna, röda och rinnande ögon. Man kan även drabbas av kliande nässelutslag. Även rethosta och astma tillhör de vanliga symtomen. Astma ger sig till känna som svårigheter att andas, man kan höra pip i bröstet eller vara onormalt trött.

 

Allergen
För de som är predisponerade att bli kattallergiker utvecklas IgE-antikroppar i deras blod. Allergiska personer regerar på ett så kallat allergen, ett äggviteämne som är harmlöst för de flesta. Dock som sagt ej för allergiker.

Allergenen kommer oftast från djurens saliv, urin eller talgkörtlar och inte direkt från själva pälsen.

 

Test
Det förekommer olika symtom som indikerar kattallergi. Likaså förekommer olika tester för att påvisa eventuella allergier. Vid ett pricktest placeras ett allergiframkallande ämne på underarmens insida. Om personen reagera med utslag är vederbörande allergisk mot just det ämnet. RAST-test är ett blod som kan påvisa att man kan ha allergiantikroppar mot ett visst ämne. Här testar man samtidigt för fler allergener. Finns IgE-antikroppar kan man senare utreda vilket allergen man har utvecklat dessa emot. Slutligen så finns det ett par lungfunktionstest, en med PEF-mätare och en så kallad spirometer kan påvisa hur andningsapparaten är påverkad vid allergi.Kattallergi 2

 

Tips
För det fall en kattallergiker utsatts för allergen är det viktigt att duscha direkt då man kommit hem och byta till rena kläder för att minska påverkan av allergenet. Givetvis bör man undvika kontakt med katter, om kattallergiker. Får man besök av en kattallergiker bör man städa sitt hem ordentligt genom att både dammsuga och våt torka de utrymmen man kommer att vistas i. allt för att underlätta för sin allergiske gäst.

 

Innan du skannar igenom alla annonser om ”kattungar-säljes” på allaannonser.se och faller för den där lilla söta, bedårande kattungen. Besinna dig och kontrollera om du, eller någon i din familj, är allergisk först. Det kan spara mycket tårar, lidande och tandagnisslan.